Trang Đào tạo đại học
 
Khai thác các CSDL thuộc Dự án Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Trường ĐH Kinh tế tham gia Dự án Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam (do WB tài trợ) đã triển khai các Cơ sở dữ liệu như danh sách dưới đây.


Nhà trường kính gửi tới tất cả cán bộ, giảng viên và người học được biết và khai thác hiệu quả phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy. Đồng thời, Nhà trường khuyến khích cán bộ, giảng viên và người học tự tải về lưu trữ để khai thác sau khi dự án hết nguồn tài trợ từ WB.

 

STT

Tên cơ sở dữ liệu

Thông tin truy cập

1

TẠP CHÍ EMERALD

https://www.emerald.com/insight/

Xem tài liệu đính kèm

2

TẠP CHÍ SAGE

https://journals.sagepub.com

Xem tài liệu đính kèm

3

Bộ cơ sở dữ liệu Tài chính – Kinh tế - Vĩ mô

FiinPro

Truy cập từ máy tính tại E4 (VP Khoa TCNH)

Xem HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=e43Xwvyjbio

4

Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection

Thông tin tài khoản truy cập từ xa:

Tên tài khoản: ueb

Mật khẩu: igp2021!

Hướng dẫn truy cập từ xa tại: https://bit.ly/3icirRD

5

Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks collection

Truy cập từ xa được thiết lập cho từng tài khoản cá nhân được thực hiện dựa trên địa chỉ email sử dụng domain/ tên miền của đơn vị. (Ví dụ: abc@vnu.edu.vn)

Nhà xuất bản sẽ gửi thư kích hoạt đến từng địa chỉ email theo danh sách Trường ĐH Kinh tế cung cấp.

Hướng dẫn chi tiết cách kích hoạt tài khoản truy cập từ xa tại https://bit.ly/3i3WELJ

6

Cơ sở dữ liệu sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection

Việc thiết lập tài khoản truy cập từ xa được thực hiện dựa trên domain/ tên miền email của đơn vị. (Ví dụ: abc@vnu.edu.vn).

Nhà xuất bản sẽ gửi thư kích hoạt đến từng địa chỉ email theo danh sách Trường ĐH Kinh tế cung cấp.

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký truy cập từ xa tại https://bit.ly/3iK5gWM

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

 


Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế