Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch phối hợp tổ chức thi sát hạch trình độ tiếng Anh đầu năm học (bậc 2) cho sinh viên khóa QH-2018-E

Thông báo số 2158/TB-ĐHKT ngày 14/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 358/ĐHNN-ĐT ngày 18/4/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN về kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ năm học 2018-2019, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch phối hợp tổ chức thi sát hạch trình độ ngoại ngữ bậc 2 cho sinh viên khóa QH-2018-E hệ đại học chính quy của Trường như sau:

1. Đối tượng dự thi và được miễn thi:

- Đối tượng dự thi: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN yêu cầu tất cả sinh viên Khóa QH-2018-E đều phải tham gia bài thi sát hạch đầu vào tiếng Anh trừ các trường hợp miễn thi dưới đây.

- Đối tượng miễn thi:

+ Sinh viên đã có các chứng chỉ quốc tế hợp lệ (TOEIC, IELTS, TOEFL…) và chứng chỉ VSTEP của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN) (có bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kèm theo công văn).

+ Sinh viên có năng lực ngoại ngữ tốt và đăng ký thi lấy chứng chỉ VSTEP để phủ điểm và xác nhận chuẩn đầu ra vào ngày 22/09/2018. Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (tầng 5 nhà B2) từ ngày 27/08/2018 đến ngày 7/9/2018.

2. Đăng ký dự thi hoặc nộp chứng chỉ miễn thi

- Đối với sinh viên đăng ký thi:

+ Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 21/8/2018.

+ Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế (Phòng 304, nhà E4, số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

- Đối với sinh viên nộp chứng chỉ miễn thi:

+ Sinh viên nộp 01 bản sao y công chứng.

+ Thời gian nộp: Từ ngày 29/8/2018 đến ngày 31/8/2018.

+ Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế (Phòng 304, nhà E4, số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

3. Kết quả thi:

- Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ có công văn thông báo Kết quả thi cho Trường Đại học Kinh tế trong vòng 01 tuần kể từ ngày thi.

- Căn cứ kết quả kì thi, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần tiếng Anh cơ sở 1. Những sinh viên có kết quả “đạt” được đăng ký học phần tiếng Anh cơ sở 1. Những sinh viên có kết quả “không đạt” sẽ tham gia các lớp tiếng Anh tăng cường (TATC) do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức.

4. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch trình độ tiếng Anh

- Ngày 26/8/2018 (Chủ nhật)

- Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

- Hình thức thi: bài thi có thời lượng 60 phút, theo hình thức thi trắc nghiệm gồm kỹ năng Đọc, Viết.

- Lệ phí thi: 80.000đ/sinh viên.

Thông tin chi tiết về danh sách thi, thời gian, địa điểm thi sẽ đăng tải trên website http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/category/nn-trong-dhqg/ và tại website của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trước ngày thi.

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN