Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo phòng thi học kỳ I năm học 2010 - 2011

Theo thông báo số 2151/TB-ĐTĐH về việc thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2010-2011, Trường ĐHKT đề nghị sinh viên xem chi tiết thời gian và phòng thi cụ thể như sau:


Trường ĐHKT - ĐHQGHN đề nghị sinh viên xem chi tiết thời gian và phòng thi trên Portal sinh viên của Trường ĐH Kinh tế từ ngày 25/11/2010 đến ngày 29/11/2010 và từ ngày 30/12/2010 đến ngày 19/01/2010 (đề nghị sinh viên lưu lại trong trường hợp Portal bị lỗi)

Địa chỉ truy cập để xem lịch thi:  http://112.137.137.2/dkmh hoặc http://daotao.ueb.vnu.edu.vn/dkmh

 Đối với sinh viên khóa QH-2005-E trở về trước: xem lịch thi chi tiết kèm theo

Đối với những sinh viên thuộc diện ngừng học theo quyết định số 2246 QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2010 đăng ký thi lần 2: xem lịch thi chi tiết kèm theo.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 305 Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 3.754 7506 (325)
Thông tin chi tiết xem trên Website:
http://www.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN