Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2009 - 2010

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thi lần 2 môn học học kỳ I năm học 2009 - 2010 của sinh viên hệ chính quy (Chương trình liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ) như sau:


STT

Môn thi

Ngày thi

Thời gian

Phòng thi

1

Quản trị ngân hàng thương mại 1

01/3/2010

18h00’- 20h00’

Phòng 203NTC

2

Kinh tế vi mô

02/3/2010

18h00’- 20h00’

Phòng 203NTC

3

Nguyên lý thống kê kinh tế

02/3/2010

18h00’- 20h00’

Phòng 203NTC

4

Tiếng Anh chuyên ngành (QTKD)

02/3/2010

18h00’- 20h00’

Phòng 203NTC

5

Tiếng Anh chuyên ngành (TCNH)

03/3/2010

18h00’- 20h00’

Phòng 203NTC

Địa điểm thi : Khu Giảng đường Trường ĐH Kinh tế (Cơ sở 2) - Khu NTC, đường Trần Bình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Danh sách thí sinh dự thi kèm theo:
* Danh sách chia phòng thi TACN QTKD
* Danh sách chia phòng thi TACN TCNH
* Danh sách chia phòng thi Nguyên lý TKKT
* Danh sách chia phòng thi Kinh tế Vĩ mô
* Danh sách chia phòng thi QTNHTM1
Chi tiết liên hệ : Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế.
Điện thoại: 3.754 7506 (315)
Email:
double.degrees@gmail.com
Thông tin chi tiết xem trên Website:
http://www.ueb.edu.vn

              TL. HIỆU TRƯỞNG
             KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
             ThS. Nguyễn Thị Thư (đã ký)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN