Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2006-E ngành Kinh tế Chính trị hệ chính quy

Địa điểm thi: Giảng đường 204 NTC. Hình thức thi: Viết. Lần thi: 01.


TT

Môn học

Số tín chỉ

Ngày thi

Thời gian

Hình thức thi

1

KTCT về thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN

4

29/12/2009

15h00 - 17h00

Viết

2

KTCT về các nền kinh tế chuyển đổi

3

4/1/2010

15h30 - 17h30

Viết

3

Lý thuyết kinh tế của C.Mác

3

10/1/2010

15h30 - 17h30

Viết

4

Phân tích chính sách KT

2

12/1/2010

7h30 - 9h00

Viết

Lưu ý:
Thời gian thông báo kết quả thi dự kiến từ ngày 22/02/2010 đến ngày 28/02/2010 tại bản tin của Trường và gửi về các Khoa.


Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT, ĐHQGHN