Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2006-E ngành Quản trị Kinh doanh hệ chính quy

Địa điểm thi: Giảng đường NTC (Ban Mar: 101, Ban KT: 102, Ban QT&LĐ: 103). Hình thức thi: Viết. Lần thi: 01


TT

Môn học

Số

tín chỉ

Ngày thi

Thời gian

Hình thức thi

Ghi chú

 

Ban Marketing

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu Marketing

3

29/12/2009

15h00-17h00

Viết

 

2

Quản trị thương hiệu

2

31/12/2009

9h00-10h30

Viết

GĐ 110

3

Marketing dịch vụ

2

04/01/2010

15h30-17h00

Viết

 

4

Marketing quốc tế

3

07/01/2010

9h30-11h30

Viết

 

5

Marketing điện tử

2

10/01/2010

15h30-17h00

Viết

 

6

Hành vi người tiêu dùng

3

13/01/2010

15h00-17h00

Viết

 

Ban Kế toán

7

Kế toán thuế

3

29/12/2009

15h00-17h00

Viết

 

8

Kế toán tài chính

3

04/01/2010

15h30-17h30

Viết

 

9

Kế toán quản trị

3

07/01/2010

9h30-11h30

Viết

 

10

Kiểm toán

3

10/01/2010

15h30-17h30

Viết

 

11

Kế toán quốc tế

3

13/01/2010

15h30-17h30

Viết

 

Ban Quản trị và lãnh đạo

12

Quản trị rủi ro trong kinh doanh

3

29/12/2009

15h00-17h00

Viết

 

13

Đàm phán trong kinh doanh

2

31/12/2009

9h00-10h30

Viết

GĐ 201

14

Tổ chức và lãnh đạo

3

04/01/2010

15h30-17h30

Viết

 

15

Khởi sự và tạo lập DN

3

07/01/2010

9h30-11h30

Viết

 

16

Quản trị công ty

2

10/01/2010

15h30-17h00

Viết

 

17

Quản trị chất lượng

2

12/01/2010

7h30-9h00

Viết

 

Lưu ý:
Thời gian thông báo kết quả thi dự kiến từ ngày 22/02/2010 đến ngày 28/02/2010 tại bản tin của Trường và gửi về các Khoa.


Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT