Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2009 - 2010

Áp dụng cho hệ chính quy, Chương trình liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2009 - 2010 cho sinh viên Hệ chính quy Chương trình liên kết đào tạo bằng kép với Trường ĐH Ngoại ngữ và sinh viên Hệ chính quy khác của Trường ĐH Kinh tế như sau :

1. Lịch thi: Xem lịch học kỳ II năm học 2009 - 2010  chi tiết kèm theo

- Lịch thi khóa QH-2007-E

- Lịch thi khóa QH-2008-E

- Lịch thi khóa QH-2009-E

- Lịch thi hệ chính quy liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ

2. Địa điểm thi: Khu Giảng đường Trường ĐH Kinh tế (Cơ sở 2) - Khu NTC, đường Trần Bình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

3. Phòng thi cụ thể : được thông báo trên Portal sinh viên Trường ĐH Kinh tế

Địa chỉ truy cập: http://112.137.137.2/dkmh hoặc http://daotao.ueb.vnu.edu.vn/dkmh

-> Xem lịch thi

4. Quy chế thi : xem trên Portal sinh viên trường ĐH Kinh tế trong phần Quy chế thi

5. Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút ; phải có thẻ sinh viên mới được vào phòng thi.

Liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (315, 325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn


TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Thị Thư (đã ký) 


Thông báo số 783/TB-ĐTĐH ngày 4 tháng 5 năm 2010. Trường Trường ĐHKT - ĐHQGHN