Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ II (hè) năm học 2009 - 2010

Áp dụng cho hệ đào tạo đại học chính quy và hệ đào tạo liên kết với Trường ĐHNN>> Kèm theo
Thông báo số 1235 /TB-ĐTĐH ngày 07 tháng 7  năm 2010

 
TT
Môn thi
Ngày thi
Ca thi
Thời gian
Phòng thi
1

Quản trị nguồn nhân lực*

16/8/2010 (Thứ hai)
1

07h30 - 09h30

107, 108
2

Kinh tế quốc tế*

16/8/2010 (Thứ hai)
1
07h30 - 09h30
201, 202
3

Tài chính doanh nghiệp 2

16/8/2010 (Thứ hai)
1
07h30 - 09h30
204
4

Kế toán ngân hàng

16/8/2010 (Thứ hai)
1
07h30 - 09h30
106
5

Nguyên lý kế toán

16/8/2010 (Thứ hai)
2
09h45 - 11h45
105, 106, 107, 108, 109, 110
6

Tiếng Anh CN 2

16/8/2010 (Thứ hai)
2
09h45 - 11h45
201, 202
7

Quản trị chiến lược*

18/8/2010 (Thứ tư)
1
07h30 - 09h30
105, 106, 107
8

Kinh tế vĩ mô 2*

18/8/2010 (Thứ tư)
1
07h30 - 09h30
201, 202
9

Các thị trường và định chế tài chính*

18/8/2010 (Thứ tư)
1
07h30 - 09h30
108, 109
10

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

18/8/2010 (Thứ tư)
2
09h45 - 11h45
105, 106, 107, 108, 109, 110, 201, 202, 204
11

Toán kinh tế

20/8/2010 (Thứ sáu)
1
07h30 - 09h30
105, 106, 107, 108, 109, 202, 204
12

Nguyên lý thống kê kinh tế

20/8/2010 (Thứ sáu)
2
09h45 - 11h45
105, 106, 107, 108, 109, 110, 201, 202, 204
 
* Môn học bằng tiếng Anh

Trường ĐHKT - ĐHQGHN