Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2009 - 2010

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2009 - 2010 như sau:


          
STT
Môn thi
TC
Ca thi
Thời gian
Ngày thi
Phòng thi
1
Kinh tế lượng
3
1
07h30-09h30
6/28/2010
109 NTC
2

Kinh tế quốc tế

3
1
07h30-09h30
6/28/2010
109 NTC
3
Kinh tế vĩ mô
3
1
07h30-09h30
6/28/2010
109 NTC
4

Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ

3
1
07h30-09h30
6/28/2010
109 NTC
5

Các thị trường và định chế tài chính

3
2
09h30-11h30
6/28/2010
109 NTC
6

Kế toán tài chính

3
2
09h30-11h30
6/28/2010
109 NTC
7
Luật kinh tế
2
2
09h30-11h30
6/28/2010
109 NTC
8

Kinh tế phát triển

3
3
13h30-15h30
6/28/2010
109 NTC
9

KTH công cộng

3
3
13h30-15h30
6/28/2010
109 NTC
10

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3
3
13h30-15h30
6/28/2010
109 NTC
11
Quản trị học
3
3
13h30-15h30
6/28/2010
109 NTC
12

Tiếng Anh chuyên ngành 1 (KTĐN)

3
3
13h30-15h30
6/28/2010
109 NTC
13
Kinh tế vi mô 2
3
1
07h30-09h30
6/29/2010
109 NTC
14

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3
1
07h30-09h30
6/29/2010
109 NTC
15

Nguyên lý thống kê KT

3
1
07h30-09h30
6/29/2010
109 NTC
16

Nhà nước và pháp luật đại cương

2
1
07h30-09h30
6/29/2010
109 NTC
17

Nguyên lý kế toán

3
2
09h30-11h30
6/29/2010
109 NTC
18

Tiếng Anh chuyên ngành (TCNH)

4
2
09h30-11h30
6/29/2010
110 NTC
19
Tin học cơ sở
3
2
09h30-11h30
6/29/2010

Phòng máy Tầng 2 Nhà E4

 

Lưu ý:
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút; mang theo thẻ sinh viên.                 

- Sinh viên tuyệt đối không được mang điện thoại di động và các phương tiện truyền tin khác vào trong phòng thi.


Thông báo 1132/ĐTĐH ngày 21/6/2010