Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2010 - 2011

Theo công văn số 2151/TB-ĐTĐH ký ngày 29/10/2010 về việc thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2010 - 2011 cụ thể như sau:


1. Lịch thi: Xem lịch chi tiết kèm theo

2. Địa điểm thi: Khu Giảng đường Trường ĐH Kinh tế (Cơ sở 2) - Khu NTC, đường Trần Bình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

3. Phòng thi cụ thể : được thông báo trên Portal sinh viên Trường ĐH Kinh tế từ ngày 25/11/2010.

Địa chỉ truy cập: http://112.137.137.2/dkmh hoặc http://daotao.ueb.vnu.edu.vn/dkmh

-> Xem lịch thi

Đối với trường hợp sinh viên chưa đạt từ điểm D trở lên các môn học tổ chức thi trong kỳ I năm 2010-2011 :

- Đăng ký thi theo mẫu quy định tại phòng Đào tạo khu giảng đường

- Thời gian : từ ngày 01/11/2010 đến ngày 06/11/2010 và trả lời đơn ngày 10/11/2010

Đối với sinh viên xin hoãn thi do bị trùng lịch thi :

- Nộp đơn theo mẫu quy định tại phòng Đào tạo khu giảng đường.

- Thời gian : từ ngày 27/12/2010 đến ngày 30/12/2010trả lời đơn ngày 04/01/2011

Quy chế thi : xem trên Portal sinh viên trường ĐH Kinh tế trong phần Quy chế thi

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút ; phải có thẻ sinh viên mới được vào phòng thi.

Liên hệ: Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 04. 37547506 (325)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN