Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng khoá học IELTS

Công văn số 2571/ĐHKT-CTSV ngày 22/9/2017 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Kính gửi: Các Khoa/Viện trực thuộc

Thực hiện nội dung công văn số 2108/CV-SLINK ngày 21/8/2017 về việc trao học bổng cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng khóa học IELTS Foundation của Trung tâm Ngoại ngữ Linh Việt như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

  • Là sinh viên hệ Chính quy.
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia nghiên cứu khoa học, cán bộ Đoàn - Hội….

 2. Trị giá mỗi suất học bổng:

  • Dành cho sinh viên năm nhất điểm đầu vào cao: Học bổng 100% khóa học IELTS Foundation trị giá 5.000.000 VNĐ.
  • Dành cho sinh viên năm thứ nhất, 2: Học bổng 100% khóa tiếng Anh ngắn hạn trong 05 tuần.

 3. Chỉ tiêu học bổng:

 

STT

Tên đơn vị

Năm nhất

SV năm thứ 1,2

Ghi chú

1

Khoa KT&KDQT

2 (01 CLC)

40

 

2

Khoa Kế toán - Kiểm toán

1

30

 

3

Viện  QTKD

2 (01 CLC)

40

 

4

Khoa KTPT

1

30

 

5

Khoa KTCT

1

30

 

6

Khoa TC - NH

2 (01 CLC)

30

 

Cộng

9

200

 


Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h ngày 02/10/2017.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC năm học 2016-2017

Điểm RL học năm học 2016-2017

Hoạt động khác/hộ nghèo

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

 

 

 

 

 

 

 

 
>> Download toàn bộ văn bản và biểu mẫu liên quan tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN