Trang tin tức sự kiện

Ngành Quản trị kinh doanh và những điều bạn cần biết

Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn trẻ năng động, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam những năm gần đây. Việc tìm hiểu rõ về ngành quản trị kinh doanh giúp bạn định hướng nghề nghiệp tốt hơn trước khi quyết định chọn ngành, chọn trường theo học. Chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu qua tất cả những thông tin cần thiết, qua đó giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành học này.


Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn trẻ năng động, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cùng cuộc cách mạng 4.0. Quản trị kinh doanh được hiểu là hoạt động do các nhà quản trị thực hiện để điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Các hoạt động này liên quan đến hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các quy trình kinh doanh để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học những gì?

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chương trình được thiết kế với những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc phức tạp, tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn, có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Quản trị, lĩnh vực Kinh doanh và lĩnh vực Quản trị kinh doanh.