Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Ngô Anh Phương

Thông báo số 296/TB-ĐHKT ngày 29/1/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Ngô Anh Phương, sinh ngày 26/7/1976 tại Hà Nội.

Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 9340201.01

Thời gian: 9h00 ngày 05/02/2021 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN