Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách học viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2020-2021 (lần 1)

Thông báo số 3510/TB-ĐHKT ngày 20/11/2020 về việc Danh sách học viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2020-2021 (lần 1).


Căn cứ công văn 3340/TB-ĐHKT ngày 04/11/2020 về thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (công bố đợt 1) bậc đào tạo thạc sĩ; Căn cứ đơn xin hoãn thi của học viên, Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách học viên nộp đơn xin hoãn thi (danh sách kèm theo).

Đề nghị học viên có tên trong danh sách trên theo dõi lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2020-2021 để tham gia đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm qui định.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: (024) 3754.7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN