Trang Đào tạo sau đại học
 
Ban cán sự các lớp bậc Thạc sĩ khóa QH-2020-E đợt 1

Thông báo số 3032/TB-ĐHKT ngày 7/10/2020 về việc công nhận ban cán sự các lớp bậc Thạc sĩ khóa QH-2020-E đợt 1


Căn cứ đề xuất của các Khoa/Viện,

Phòng Đào tạo thông báo danh sách Ban cán sự các lớp bậc Thạc sĩ khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 1 (chi tiết đính kèm Thông báo).

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho học viên biết và thực hiện.

Trong quá trình học tập, học viên liên hệ các đầu mối theo Công văn số 120/ĐHKT-ĐT ngày 16/01/2020 về việc phân công nhiệm vụ tổ chức đào tạo bậc Thạc sĩ của Phòng Đào tạo để được hỗ trợ.
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN