Trang Đào tạo sau đại học
 
Cấp tài khoản cho học viên khóa QH-2020-E.CH đợt 2

Công văn số 201/ĐHKT-ĐT ngày 20/01/2021 về việc cấp tài khoản cho học viên khóa QH-2020-E.CH


Nhằm tạo điều kiện cho học viên Khóa QH-2020-E (trúng tuyển đợt 2) có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học tập, xem lịch thi, download đề cương học phần; Phòng Đào tạo cung cấp tài khoản cho học viên Khóa QH-2020-E (trúng tuyển đợt 2) cụ thể như sau:

Tên truy cập: Mã học viên

Mật khẩu: Mã học viên

Địa chỉ truy cập: http://dksdh.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp

Đề nghị học viên đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân. Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, phải tự bảo mật và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình.

Học viên xem hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin ĐHQGHN theo đường link: http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/camnang/23901/huong-dan-su-dung-cong-thong-tin-%C4%91hqghn.htm

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho học viên khóa QH-2020-E (trúng tuyển đợt 2) được biết.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN