Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trọng Hòa

Kèm theo Thông báo số 3908/QĐ-ĐHKT ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Hoàng Trọng Hòa, sinh ngày 10/02/1988 tại Quảng Ninh.

Đề tài: Mối quan hệ giữa chiến lược sản xuất và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo ở Việt Nam

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340101.01

Thời gian: 9h00 ngày 27/12/2020 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN