Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tuấn Anh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25/8/1983, tại Đà Nẵng.


Đề tài: Nghiên cứu tác động của các nhân tố tài chính và phi tài chính tới việc lựa chọn mua nhà ở giá thấp và trung bình

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 9 34 02 01

Thời gian: 9h00 ngày 12/10/2018 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN