Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa học cho học viên Khóa QH-2018-E và kế hoạch học tập học kỳ I, năm học 2018-2019

Thông báo số 1637 /TB-ĐHKT ngày 15/6/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Để chuẩn bị triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019 cho học viên Khóa QH-2018-E bậc sau đại học trúng tuyển nhập học đợt 1 năm 2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu khóa học và kế hoạch học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau:

A. Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa học

I. Thời gian: 07h45 - 11h00 ngày 21/7/2018 (thứ bảy)

II. Địa điểm:

1. Chương trình chung cho toàn khóa: Hội trường 801 Nhà E4

2. Chương trình cho các ngành do khoa, viện phụ trách

- Ngành Quản lý kinh tế (Lớp QH-2018-E QLKT): Phòng 406 E4

- Ngành Quản trị kinh doanh (Lớp QH-2018-E QTKD): Phòng 510 E4

- Ngành Tài chính - Ngân hàng (Lớp QH-2018-E TCNH): Phòng 511 E4

III. Thành phần tham dự

1. Trường Đại học Kinh tế

- Ban Giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách đào tạo SĐH của Phòng Đào tạo

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách đào tạo SĐH của các khoa, viện: Kinh tế chính trị, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Chính trị và Công tác sinh viên.

2. Học viên: Toàn bộ học viên Khóa QH-2018-E bậc sau đại học trúng tuyển nhập học đợt 1 năm 2018

IV. Nội dung chương trình

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

7h45-8h00

Đón tiếp học viên, phát tài liệu

Hội trường 801 E4

Hội trường 801 E4

8h00-8h30

- Khai mạc chương trình

- Giới thiệu về Trường ĐHKT và các chương trình đào tạo SĐH hiện đang tuyển sinh

8h30-9h15

Phổ biến quy chế, quy định đào tạo SĐH

9h15-9h30

Phổ biến các quy định về thu, nộp học phí và quy định liên quan đến học phí do kéo dài thời gian học tập

9h30-9h45

Phổ biến các quy định liên quan đến công tác sinh viên

9h45-10h15

Trả lời câu hỏi của học viên nếu có

10h15-11h

- Giới thiệu về khoa, viện và chương trình đào tạo ngành học SĐH do khoa, viện phụ trách

- Phổ biến các quy định và thông tin cần thiết khác

- Ngành QLKT: Phòng 406 E4

- Ngành QTKD: Phòng 510 E4

- Ngành TCNH: Phòng 511 E4

B. Kế hoạch học tập học kỳ I, năm học 2018-2019

- Tên học phần: Triết học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Thời gian (dự kiến): thứ bảy, chủ nhật (cả ngày); từ 28/7-19/8/2018 (sáng từ 08h00-11h40; chiều từ 14h00-17h40)

- Địa điểm: Khu giảng đường của Trường Đại học Kinh tế (tại Trường PT Việt Úc - khu Mỹ Đình 1 hoặc giảng đường CSS Trường Đại học Ngoại ngữ - đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Các học phần tiếp theo dự kiến học từ ngày 08/9/2018.

Học viên xem thời khóa biểu tại website Trường Đại học kinh tế (ueb.edu.vn) từ ngày 16/7/2018.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN