Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa học cho học viên khóa QH-2018-E và Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2018-2019

Ngày 15/6/2018, Trường Đại học Kinh tế đã có Thông báo số 1637/TB-ĐHKT về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa học cho học viên Khóa QH-2018-E (trúng tuyển đợt 1) và kế hoạch học tập học kỳ I, năm học 2018-2019.


Tuy nhiên, do hiện nay Nhà trường đang hoàn thiện việc tổ chức nhập học cho học viên, nên chương trình sinh hoạt đầu khóa học sẽ tạm hoãn tổ chức vào ngày 21/7/2018. Thời gian tổ chức chương trình trên sẽ được Nhà trường thông báo sau.

Nhà trường thông báo thời khóa biểu học phần Triết học (thời khóa biểudanh sách lớp kèm theo).


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN