Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận áo tiến sĩ của NCS Tô Linh Hương

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Tô Linh Hương, sinh ngày 14/02/1988, tại Hà Nội.


Đề tài: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè và sự tham gia của Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế

Mã số: 62 31 01 06

Thời gian: 15h00 ngày 7/02/2018 (thứ 4)

Địa điểm: Phòng 801 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN