Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Huệ

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 07/04/1980, tại Quảng Ninh.


Đề tài: “Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh”

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Mã số: 62 31 01 02

Thời gian: 8h30 ngày 14 tháng 9 năm 2017 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN