Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Dương Quỳnh Hoa

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Dương Quỳnh Hoa, sinh ngày 17/08/1976, tại Hà Nội.


Đề tài: Vai trò của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ở Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 01

Thời gian: 16h00 ngày 20/6/2017 (thứ ba)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN