Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khương

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Khương, sinh ngày 09/09/1975, tại Hà Nội.


Đề tài: Tái cấu trúc ngân hàng Thương mại Việt Nam theo các chuẩn mực Basel II - Nghiên cứu điển hình tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã số: 62 34 05 01

Thời gian: 15h00 ngày 03/03/2017 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4. 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


UEB_net