Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hải Minh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Minh, sinh ngày 27/09/1982, tại Hà Nội.


Đề tài: Văn hoá doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Phân tích trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã số: 62 34 05 01

Thời gian: 8h30 ngày 18/01/2017 (thứ tư)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN