Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Việt Dung

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Việt Dung, sinh ngày 30/5/1977, tại Hà Nội.


Đề tài: “Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”

Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế

Mã số: 62 31 01 06

Thời gian: 16h00 ngày 7 tháng 9 năm 2017 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN