Trang Đào tạo sau đại học
 
Kết quả đợt thu học phí hệ sau đại học khóa nhập học năm 2016 và 2017 (đợt 1)

Ban hành kèm theo Công văn số 3633/ĐHKT-KHTC ngày 26/12/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi:

- Phòng Đào tạo

- Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

- Học viên Sau đại học Trường Đại học Kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí năm học 2017-2018 tính đến hết ngày 25/12/2017,

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí năm học 2017-2018 hệ Sau đại học khóa tuyển sinh năm 2016 và năm 2017 (đợt 1), chi tiết Danh sách đính kèm|:

>> Kết quả thu học phí hệ SĐH năm 2016 (nhấn vào từng Sheet để xem theo lớp)

>> Kết quả thu học phí hệ SĐH đợt 1 - năm 2017 (nhấn vào từng Sheet để xem theo lớp)

Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị học viên liên hệ với Phòng Kế hoạch Tài chính bằng cách gửi mail: khtc_kt@vnu.edu.vn

>> Công văn số 3633/ĐHKT-KHTC


Trường ĐHKT - ĐHQGHN