Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huệ

Thông báo số 2526/TB-ĐHKT ngày 18/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thay đổi thời gian bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 07/04/1980, tại Quảng Ninh.

Đề tài: “Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh”

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị; Mã số: 62 31 01 02.

Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 9 năm 2017 (chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN