Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 453/TB-ĐHKT ngày 6/3/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-ĐHKT ngày 01/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với bậc đào tạo sau đại học;

Căn cứ danh sách học viên cao học Khóa QH-2015-E (trúng tuyển đợt 2) phải nộp học phí gia hạn lần 1.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Học viên cao học phải nộp học phí gia hạn lần 1 (có danh sách kèm theo);

2. Mức thu nộp học phí gia hạn: 5.550.000 đ/Học viên.

3. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 12/03/2018

4. Hình thức nộp học phí:

- Học viên trả học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng VCB theo nội dung:

* Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

* Số tài khoản: 0491 00000 3289 tại VIETCOMBANK Thăng Long

* Nội dung nộp tiền: HV[Mã…]/[Hoten ...]/[ngày sinh …]/[lớp, ngành …]/,học phí gia hạn lần 1.

VD: HV15057000NGUYENVANA01011965K24QTKDNOP HP GIA HAN LAN 1

5. Chứng từ thu: Học viên nhận biên lai thu học phí theo lớp, lớp trưởng lập danh sách các học viên gửi Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu và nhận biên lai phát cho các học viên.

6. Thời gian quyết toán đợt thu: Kết thúc đợt thu, phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách học viên chưa hoàn thành nộp học phí (nếu có) theo thông báo này tới Phòng Đào tạo.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế

Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT 043 7 547 506 – 454/404, Fax 043 7 546 765, Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn

>> Thông báo số 453/TB-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN