Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Trần Long

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Long, sinh ngày 16/03/1976, tại Thanh Hóa.


Đề tài: Quản trị chiến lược của các ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa: Nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 62 34 02 01

Thời gian: 14h00 ngày 16/4/2018 (thứ Hai)

Địa điểm: Phòng 801 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN