Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Quách Thị Hà, sinh ngày 24/10/1980, tại Hải Phòng.


Đề tài: Phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 02

Thời gian: 15h00 ngày 21/10/2017 (Thứ 7)

Địa điểm: Phòng 601, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN