Trang Đào tạo sau đại học
 
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng nghiên cứu

Ban hành theo Quyết định số 3539/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

+ Tiếng Anh: Finance - Banking

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60340201

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

+ Tiếng Anh: Finance - Banking

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Finance - Banking

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Đào tạo thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, phân tích, giảng dạy các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính - ngân hàng trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, trong các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính và các tổ chức khác; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở trình độ Tiến sĩ; có thể tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
>> Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN