Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quyết định số 1478/QĐ-ĐHKT ngày 17/05/2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với bậc đào tạo sau đại học


>> Xem chi tiết thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN