Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc quy định mức thu lệ phí tuyển sinh sau đại học năm 2015

Ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHKT ngày 09/01/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
>>> Chi tiết xem tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN