Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

Công văn số 3567/ĐHQGHN-ĐT ký ngày 8/10/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội


>> Download công văn tại đây.


Đại học Quốc gia Hà Nội