Trang Đào tạo sau đại học
 
Cách tính thời hạn chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh

Công văn số 3063/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/8/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội.


>>> Xem chi tiết văn bản tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội