Trang Đào tạo sau đại học
 
Bổ sung 3 môn thi ngoại ngữ trong các kỳ thi tuyển sinh sau đại học

Công văn số 3232/ĐHQGHN-ĐT ngày 4/9/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội.


>>> Xem chi tiết văn bản tại đây.


Đại học Quốc gia Hà Nội