Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định mức thu lệ phí tuyển sinh sau đại học năm 2018

Quyết định số 320/QĐ-ĐHKT ngày 2/2/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc quy định mức thu lệ phí tuyển sinh sau đại học năm 2018.


>>> Xem hoặc tải quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN