Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định mức thu học phí năm học 2017 - 2018 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quyết định số 1465/QĐ-ĐHKT ngày 1/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN>> Download Quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN