Trang Giới thiệu chung
 
Trần Anh Tài1. Thông tin cá nhân:
 

Họ và tên:

Trần Anh Tài

Năm sinh:

1957

Chức vụ:

Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế (1996)

Học hàm:

Phó giáo sư (2009)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:
taita@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-24) 3754.7506

Di động:

(84) 913.087.772

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 1996: Tiến sĩ, Đại học Khoa hoc Xã hội và Nhân Văn, Chuyên ngành Kinh tế Chính trị ( NCS đặc cách)
 • Năm 1974- 1979: Đại học; Khoa Kinh tế Chính trị - Đại học Tổng hợp HN; Chuyên ngành: Khoa học Quản lý
3. Nghiên cứu và giảng dạy:
3.1 Quá trình công tác:
 • 6/2015 - 11/2017: Chủ nhiệm Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 2007 - 4/2016: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 1999-2007: Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế, ĐHQGHN
 • Năm 1993-1999: Chủ nhiêm bộ môn Quản lý Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế, ĐHKHXH&NV
 • Năm 1980 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
3.2 Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:
 • Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 04
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 17
4. Các công trình đã công bố:
4.1 Giáo trình, sách:
 1. Quan hệ giữa khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường, Đồng tác giả, NXB ĐHQGHN, 1999.
 2. Quản trị học, Tác giả, NXB ĐHQGHN, 2007.
 3. Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đồng tác giả, NXB ĐHQGHN, 2009.
4.2. Các bài báo khoa học:
 1. Cơ cấu kinh tế và vấn đề kết hợp KH với thị trường, Tác giả, Tạp  chí Nghiên cứu kinh tế tháng 10-12, 1987.
 2. Vai trò của tam giác phát triển Việt nam- Lào- Cămpuchia đối với việc ổn định bền vững vùng biên giới Việt Nam - Lào - Cămpuchia, Tác giả, T/C Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 2009.
 3. Gắn kết đào tạo với sử dụng, nhà trường với xã hội, Tác giả, Tạp chí ĐHQGHN,
 4. Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học của Mỹ với các ngành công nghiệp, Đồng tác giả, T/C Châu Mỹ ngày nay, 2009.
 5. Chống ô nhiễm môi trường biển và nước trước tác động tiêu cực của quá trình thương mại hoá, Tác giả, T/C Châu Phi và Trung Đông, 2009.
 6.   Một số quan điểm lý thuyết về mạng lưới sản xuất toàn cầu, Đồng tác giải, T/C Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 2008.
 7. Quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN và ý nghĩa của nó, Đồng tác giả, T/C Nghiên cứu kinh tế, 2008.
 8.   Phi tập trung hoá - nội dung chủ yếu của cải cách hành chính ở Nhật Bản, Đồng tác giả, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị Thế giới, 2007.
 9. Vai trò và xu hướng phát triển của các ngành sản xuất truyền thống ở các nước Tư Bản phát triển, Tạp chí ĐHQGHN, Tác giả, 2005.
 10. Vai trò của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Tạp chí ĐHQGHN, 2004. 
 11. Hợp tác giáo dục Việt Nam – Liên bang Nga, Tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu 2004.
 12. Giáo dục và thị trường lao động tại các nước Đông Âu, Tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 1997.
 13. Một số vấn đề cải cách quan hệ sở hữu trong DNNN, Tác giả, Tạp chí ĐHTH, 1994.
 14. Một số vấn đề thực trạng và xu hướng đổi mới DNNN trong cơ chế thị trường, Tác giả, Thông báo KH các trường ĐH, 1994.
 15. Vấn đề quản lý tập trung nên kinh tế ở nước ta, Tác giả, Thông báo KH các trường ĐH, 1991.
 16. Học viện Công nghệ Massachusettes - Mô hình đại học doanh nghiệp tiêu biểu. Tác giả, T/C Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 2011.

5. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu:
 1. Vấn đề quản lý tập trung của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đề tài cấp bộ, Chủ nhiệm, 1994-1996
 2. Mối quan hệ giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp, Đề tài đặc biệt cấp ĐHQG, 2000-2002.
 3. Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam, Cấp ĐHQG, Chủ nhiệm, 2005-2007.
 4. Liên kết nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học - kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQG, 2009-2010.