Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Vũ Hà1. Thông tin cá nhân:
 
Họ và tên:
Nguyễn Thị Vũ Hà
Năm sinh:
1979
Chức vụ:

- Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển;

- Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:

hantv@vnu.edu.vn, vuha3012@yahoo.com

Điện thoại:
(84-4) 3754.7506 + 407
Di động:
(84) 904.223.229
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 2014: Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.
 • Năm 2006: Thạc sĩ, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
 • Năm 2001: Đại học; Khoa Kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại.

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

Quá trình công tác:

 • Năm 2004 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Năm 2001 - 2004: Thư ký Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế, ĐHQGHN.

4. Các công trình đã công bố

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Kinh tế học quốc tế (nhóm tác giả biên soạn), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.
 2. Thương mại quốc tế (nhóm tác giả biên soạn), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
 3. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam (nhóm tác giả biên soạn), NXB CTQG, 2014

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Tranh chấp về hàng dệt may trong WTO và một số gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 2009.
 2. Kinh nghiệm phát triển ngành dịch vụ ở Singapore: Hướng tới một trung tâm tài chính toàn cầu, Kỷ yếu hội thảo “Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam”, 2009.
 3. Đánh giá tác động của một số hoạt động kinh tế - xã hội đến môi trường đất ngập nước khu vực ven biển tỉnh Nam Định bằng công nghệ viễn thám - GIS. Đồng tác giả, Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, Tập X, Trang 167-178. (ISSN 1859-3070).
 4. Đồng EUR trên thị trường tài chính quốc tế hiện nay: vị thế và các yếu tố ảnh hưởng, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 7 (130), 2011.
 5. The relationship between capital inflows and the real exchange rate in Vietnam, International Young Scholar Workshop (IYSW), tháng 8/2011.
 6. Kiểm soát các dòng vốn nước ngoài vào trong điều kiện kinh tế thế giới biến động, Hội thảo quốc tế “Chính sách tiền tệ phối hợp với các chính sách kinh tế vĩ mô khác trong điều kiện kinh tế thế giới biến động”, tháng 11/2011.
 7. Các công cụ quản lý và điều tiết sự di chuyển của các dòng vốn nước ngoài vào các nước đang phát triển và một vài gợi ý cho Việt Nam, Hội thảo Việt Nam học lần thứ tư, 2012.
 8. Quản lý và điều tiết các dòng vốn nước ngoài ở các nền kinh tế mới nổi và một số gợi ý cho Việt Nam,         Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, Tập 3 (203), 2013.
 9. Kinh nghiệm quốc tế trong việc điều tiết các dòng vốn nước ngoài và một số bài học cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, tập 8, 2013.
 10. Foreign capital movements into Vietnam and the macroeconomics instabilities,Vietnam's Socio-Economic Development Review, tập 3 (73), 2013.
 11. Hợp tác tài chính tiền tệ Đông Á: Vị trí và vai trò của ASEAN, Hội thảo quốc tế Tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam, 2013.
 12. Một vài đánh giá về các công cụ điều tiết sự di chuyển của các dòng vốn nước ngoài nhằm mục tiêu phát triển bền vững, Hội thảo quốc tế Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, 2013.
 13. Chu chuyển vốn quốc tế và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam - Một vài gợi ý chính sách, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, tập 10, 2013.

 5. Các đề tài nghiên cứu:

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Nghiên cứu so sánh: ACU và ECU, Đề tài cấp trường, Chủ trì, thời gian thực hiện: 2007 - 2008.
 2. Hợp tác tài chính tiền tệ Đông Á: Thực trạng và triển vọng. Đề tài cấp cơ sở, Chủ trì, thời gian thực hiện: 2006 - 2007.
 3. Một số vấn đề cơ bản về Kinh tế tri thức - Cơ hội và thách thức đặt ra cho Việt Nam, Đề tài trọng điểm cấp ĐHQGHN, Thành viên tham gia, thời gian thực hiện: 2002 - 2006.
 4. Kinh nghiệm quốc tế trong phòng ngừa và xử lý các vụ kiện bán phá giá hàng dệt may và một số gợi ý cho Việt Nam, Đề tài cấp bộ, Thành viên tham gia, thời gian thực hiện: 2007 - 2008.
 5. Vai trò kinh tế của nhà nước trong thời đại kinh tế tri thức - một số hàm ý cho Việt Nam, Đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN, Thành viên tham gia,thời gian thực hiện: 2008 - 2013.
 6. Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn và quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO và áp dụng cho ngành kinh tế đối ngoại chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đề án, Thành viên tham gia, thời gian thực hiện: 2009 - 2010.
 7. Phát triển dịch vụ logistic trong giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên tham gia, thời gian thực hiện: 2009 - 2111 (đã nghiệm thu tháng 3/2010).
 8. Thu thập, phân tích, đánh giá về kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La,Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2010.
 9. Điều tiết dòng vốn và tỷ giá hối đoái, Đề tài nghiên cứu dưới sự tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Thái Lan, 2009 - 2011.
 10. Chu chuyển vốn quốc tế - Nghiên cứu một số trường hợp ở Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, Chủ trì, thời gian thực hiện: 2010-2012.

5.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì:

 1. Phân tích biến động cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam và một vài hàm ý chính sách, Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, chủ trì.