Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Bích Diệp1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Bích Diệp

Năm sinh:

1989

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

nguyenbichdiep@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0989285258

Địa chỉ CQ:

144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

  • 2015-2020: Tiến sĩ Kinh tế ứng dụng, Đại học Basel (Thụy Sĩ)
  • 2012-2014: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Trento (Italia)
  • 2007-2011: Cử nhân Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương

 3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

  • 2021-nay: Giảng viên Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • 2011-2021: Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2016-2019: Trợ lý giảng dạy và nghiên cứu Đại học Basel

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

- Kinh tế gia đình

- Kinh tế giáo dục

- Kinh tế y tế

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

· Fink, G., McConnell, M., & Nguyen, B. D. (2021). “Learn or react? An experimental study of preventive health decision making”. Experimental Economics, 24, 206-237. Link

· Nguyen, B. D. (2021). “Young people’s decision making involvement and educational attainment”. Children & Society, 35, 125-143. Link

· Nguyễn Bích Diệp (2015). “Kinh tế Hữu Lũng (Lạng Sơn): Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong thời kỳ mới”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 3(2015), 122-129.

· Nguyễn Đình Giang & Nguyễn Bích Diệp (2011). “Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội đối với việc phát triển cây bông ở Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 5(2011), 82-91.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:

· Học bổng Tiến sĩ, Đại học Basel (2015)

· Giải thưởng dành cho sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, Đại học Trento (2014)

· Học bổng Thạc sĩ, Đại học Trento (2012 – 2014)

· Học bổng của Trường Đại học Ngoại thương (2009)

· Học bổng của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN – ĐHQGHN (2004 – 2007)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN