Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Anh Tuấn1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh:

1992

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

IELTS 7.0

Email:

tuannguyen.ueb@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0942 140 092

Địa chỉ CQ:

Tòa E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

2010-2014: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

2018-2019: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, Đại học Tây Úc

Các khóa đào tạo khác

07/2015: Distinction Completion certificate, Agriculture, Economics and Nature online course, Đại học Tây Úc

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

05/2020-nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

2015 đến 2017: Nghiên cứu viên, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

Kinh tế học, kinh tế nông nghiệp, kinh tế tài nguyên và môi trường, phân tích chính sách

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

[1] Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Trường Lâm (Đồng chủ biên). Phân tích hành vi của người sản xuất: Trường hợp của các nông hộ sản xuất chè hữu cơ ở Việt Nam. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2021

5.2. Các bài viết

5.2.1. Công bố quốc tế

1. N To-The, T Nguyen-Anh (2021), “Economic impact of political ties in Vietnam: Evidence from northern rural households", Asia-Pacific Journal of Regional Science, 3(1), 20-27, Springer.

2. N To-The, T Nguyen-Anh (2021), “Market-oriented extension and technical efficiency in small- scale maize farmers: Evidence from northern Vietnam", Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 2(2), 51-62, Emerald

3. N Lampach, N To-The, T Nguyen-Anh (2021), “Technical efficiency and the adoption of multi- ple agricultural technologies in the mountainous areas of Northern Vietnam", Land Use Policy, 103, 105289, Elsevier.

4. Nguyen, H.X., Nguyen, A.T., Ngo, A.T., Phan, V.T., Nguyen, T.D., Do, V.T., Dao, D.C., Dang, D.T., Nguyen, A.T. and Hens, L. (2020) “A Hybrid Approach Using GIS-Based Fuzzy AHP–TOPSIS Assessing Flood Hazards along the South-Central Coast of Vietnam”. Applied Sciences, 10(20), 7142, MDPI.

5. N To-The, T Nguyen-Anh (2020), “Impact of government intervention to maize efficiency at farmer level across time: A robust evidence in Northern Vietnam", Environment, Development and Sustainability, 23 (2), 2038-2061, Springer.

6. N To-The, T Nguyen-Anh (2018), “Efficiency and adoption of organic tea production: Evidence from Vi Xuyen district, Ha Giang province, Vietnam", Asia-Pacific Journal of Regional Science, 3(1), 201-217, Springer.

7. T Nguyen-Anh, L Nicolas, N To-The (2019), “Benchmarking Technology in the Stochastic Frontier Maize Production of Northern Vietnam: Difference in Difference Approach", VEAM

5.2.3. Công bố trong nước

1. Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn & Lê Phương Thảo (2020), 'Hành vi mua sắm trực tuyến của các sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội, Kinh tế và Dự báo, 30,42 -45

2. Lê Phương Thảo, Tô Thế Nguyên & Nguyễn Anh Tuấn (2020), "Mức sẵn lòng chi trả bảo hiểm nông nghiệp cho cây cam của các nông hộ ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Tạp chí Nghiên cúu Kinh tế,10(509),81 -89

3. Tô Thế Nguyên & Nguyễn Anh Tuấn (2020), "Nghiên cứu hành vi tiêu dùng điện của hộ gia dình: Trường hợp tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Kinh tế và Dự báo,21,92-95.

4. Tô Thế Nguyên & Nguyễn Anh Tuấn (2018), "Hiệu quả kĩ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa", Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 16(5), 519-526.

5.2. Các đề tài tham gia

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Cơ quan tài trợ kinh phí

Tình trạng

Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông sản chủ yếu góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

2016-2017

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

đã nghiệm thu

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2016-2017

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

đã nghiệm thu

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kinh tế-kỹ thuật tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020

2016-2017

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

đã nghiệm thu

Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2014 và đề xuất các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

2016-2017

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

đã nghiệm thu

Humid tropics Household survey

12/2014-1/2015

ILRI

đã nghiệm thu

Towards more profitable and sustainable vegetable farming systems in north-western Vietnam

06/2014-07/2014

ACIAR

đã nghiệm thu