Trang Giới thiệu chung
 
Cao Tú Oanh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Cao Tú Oanh

Năm sinh:

1992

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

Oanhcao13792@gmail.com, oanhct@vnu.edu.vn

Địa chỉ CQ:

P310, E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2010 - 2014: Cử nhân Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tê, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • 2015 - 2019: Tiến sĩ, Đại học Northampton, Vương Quốc Anh

3. Quá trình công tác:

 • 2014 - 2015: Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • 2019 - nay: Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Tác động xã hội, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp tạo tác động xã hội, Phân phối dịch vụ công

5. Công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết

 1. Phạm Vũ Thắng, Cao Tú Oanh (2014), Impacts of Social Enterprises on Disadvantaged People in Vietnam – Implication for Solving Social Issues in Developing Countries in Asia, Bali, August 22-24.
 2. Vũ Anh Dũng, Cao Tú Oanh, Hoàng Huyền Ngọc (2014), GMS - ASEAN Community and Beyond International Workshop, Chiangmai University, Chiangmai, Thailand, April 24-25
 3. Vũ Anh Dũng, Cao Tú Oanh, Hoàng Huyền Ngọc (2014), Mô hình đổi mới quốc gia Ấn Độ và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí kinh tế và chính trị thế giới.
 4. Nguyễn Việt Khôi, Hoàng Huyền Ngọc, Cao Tú Oanh (2016), Thu hút đầu tư từ các Công ty đa quốc gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu trường hợp của Ấn Độ, số 8 (459), 08 - 2016.
 5. Cao Tú Oanh, Richard Hazenberg, Fred Seddon (2019), Value co-creation in public service delivery through multi-sector community engagement in Vietnam, Eleventh Asia Pacific Regional Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Bangkok, July 15-16
 6. Cao Tu Oanh (2020), The implementation of community engagement in public service delivery in the UK and policy implication to Vietnam, VNU Journal of Foreign Studies, Vol.36, No.6 (2020) 130-148