Trang Giới thiệu chung
 
Trần Phương Chi1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Trần Phương Chi

Năm sinh:

1989

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị

Học vị:

Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Trung

Email:

Tranphuongchi@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(+84)915257104

2. Quá trình đào tạo:

 • 2006 - 2008: Tốt nghiệp A-Level về Truyền thông đại chúng - Anh Quốc
 • 2008 - 2011: Cử nhân Truyền thông và Giao tiếp trong Kinh doanh và Thương mại - Đại học Buckingham - Anh Quốc
 • 2014 - 2016: Thạc sỹ - Truyền thông Quốc tế - Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan
 • 2016 - nay: Nghiên cứu sinh - Chính sách Truyền thông - Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan
 • 2018 - 2019: Nghiên cứu trao đổi - Chính sách Truyền thông về đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp Bắc Âu - Đại học Helsinki - Phần Lan

3. Quá trình công tác:

 • 2010 - 2011: Biên tập viên Kinh tế quốc tế - Truyền hình Kinh tế - Tài Chính Việt Nam
 • 2011 - 2014: Điều phối viên dự án hỗ trợ hội nhập Kinh tế Quốc tế của Chính phủ Anh và Chính phủ Úc cho chính phủ Việt Nam - Văn phòng Bộ Công Thương
 • 2019 - 2020: Giảng viên Truyền thông - Marketing - Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Tôn Đức Thắng

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Truyền thông trong tổ chức
 • Kinh tế truyền thông

5. Công trình đã công bố:

 • 2020: Chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hoá của Trung Quốc từ đầu thế kỷ XXI đến nay. Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế - ISSN:2615-9856

5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 • Dự án Co-Care, sự Quan tâm và Đạo đức trong Doanh nghiệp tại Châu Âu, Đại học Helsinki Phần Lan, dự án được cấp vốn bởi Viện Hàn Lâm Khoa Học Phần Lan.

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

 1. 2017: Beyond FDI: Easing Religious Restriction on sectarian religion in Indochina countries. National University of Singapore, Singapore (Tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan)
 2. 2017: Child monk: the alarm for equity in primary education for ordained children in Thailand, Cambodia and Vietnam. Conference for Human Rights Education-UNCHR. McGill University, Montreal, Canada (Tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan)
 3. 2018: The modern Capital under the name of religious organizations: the case of  Taiwan and Korea. 24th International Conference of the International Association for Intercultural Communication Studies (lAICS). DePaul University, Chicago, United States (Tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan)
 4. 2017: Taishang in Thailand: a comparative perspective on two Taiwanese faith-based organizations in Bangkok. 2019 Wenzhao International Conference on Southeast Asia Studies ICSEAS.  Kaoshiung, Taiwan
 5. 2020: Turning Social Endorsement into Brand Passion: Findings from PLS and fsQCA. ACIEK 11th Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge Conference. Madrid, Spain - chuyển sang thuyết trình Online
 6. 2020: The Synergy of Religion and Politic in modern Vietnam. The Politics of Spaces and Voices. Philippine Political Science Association. (Proceedings-SSCI- indexed) Cebu, Phillipines - chuyển sang thuyết trình Online
 7. 2020: Mess or Match? How academia meets Digital Transformation Industry. Ho Chi Minh City - Vietnam