Trang Giới thiệu chung
 
Tống Thị Minh Phương1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Tống Thị Minh Phương

Năm sinh:

1990

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

minhphuongtong@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0915998689

Địa chỉ CQ:

Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2008: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Hà Nội
 • 2013: Thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam                       
 • 2014: Thạc sĩ Kinh tế và Luật Quốc tế, Viện Thương mại Thế giới (World Trade Institute), Đại học Bern, Thủ đô Bern, Thụy Sĩ - Học bổng toàn phần Chính phủ Thụy sĩ
 • 2018: Tiến sĩ - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam

3. Quá trình công tác:

 • 2019-2020: Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2015-2018: Chuyên gia tư vấn thương mại và đầu tư - Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu, Bộ Công thương
 • 2013-2018: Cán bộ Tư vấn Đầu tư - Cty TNHH Tư vấn và Đầu tư AMEV
 • 2011-2012: Khối Dịch vụ Tài chính - Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Đầu tư Quốc tế
 • Kinh tế và Thương mại Quốc tế
 • Chính sách và Luật Thương mại Quốc tế

5. Công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. TMP Tong (2020), How new generation of trade agreements may help Vietnam in attracting more international investment and trade, and recovering faster after COVID-19, LDCs, Developing countries/Specific regional focus - Online Repository of Contributions to the Policy Hackathon on Model Provisions for Trade in Times of Crisis and Pandemic, United Nations ESCAP, available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/77%20Final-Phuong%20Tong%20Thi%20Minh-Vietnam.pdf
 2. Phuong T. M. Tong, Nghia Van Tang (2020) A comparative analysis of Market Definition in Antitrust Law and WTO Law, some suggestions for Vietnam, in ‘Economics, Development and Sustainability’ (EDESUS Conference)’ Proceedings 2019, published by Springer, ISBN, ISSN
 3. Tong Thi Minh Phuong (2018), Rules and general principles the Customs Authorities of the Member States of the World Trade Organization/World Customs Organization should follow to classify goods in their Customs Tariffs Schedules, Journal of Science, Hatinh University, Volume 15, 2018, ISSN 0866 - 7595
 4. Tong Thi Minh Phuong, (2018) The application of Public-Private-Partnership (PPP) approach to Viet Nam’s international economic integration and outstanding issues”, International Workshop on Public Administration and Performance Management from Italian Perspective, Research Project Number 97/2016/HĐ-KHCN Under Decision 1916/QĐ-UBND, published in Journal of Science, Hatinh University, Volume XIV, 2018, ISSN 0866 - 7595;
 5. Tong Thi Minh Phuong (2017), Indicators for country’s development and the development policy formulation, Conference proceedings - International Conference on Globalisation, Climate Change & Sustainable Development ISBN: 978-604-95-0217-0, 2017, published in Journal of Science, Hatinh University, Volume X, 2017, ISSN 0866 - 7595 ;
 6. Tong Thi Minh Phuong (2017), The consistent application and implementation of the international economic law request proper domestic public administration and performance management’, Ha Tinh University Journal of Science, Volume 12, 2017, ISSN 0866 – 7595;
 7. Claudio Dordi, Tong Thi Minh Phuong (2016), European Union - Viet Nam Free Trade Agreement heralds higher exports, Vietnam Investment Review - Integration, 8- 21 February 2016
 8. Tong Thi Minh Phuong (2015), Increasing self-regulatory complexity, challenges facing multinational enterprises and suppliers in developing countries, Conference Proceedings “Development of Emerging Financial Markets”, ISBN: 978-604-93-8877-4, Back Khoa Publishing House, Hanoi, November 2015, published in Journal of Science, Hatinh University, Volume IX, 2016, ISSN 0866 - 7595;

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

Các khóa đào tạo chuyên môn đã tham gia:

 1. 2017 - UNCTAD Non-Tariff Measures (NTMs) and Data Collection 10 July - 27 August 2017 - Online training
 2. 2017 - UNESCAP Enhancing the contribution of PTAs to inclusive and equitable trade: Vietnam case - 15 to 17 March 2017, Ha Noi, Vietnam
 3. 2016 - OECD Regional Competition Law Workshop, 30 March - 01 April 2016, Ha Noi, Vietnam
 4. 2016 Presenter at scientific seminar “Competitive Neutrality: Challenges for Application for Vietnam” in case of EU-Vietnam Free Trade Agreement, Trans-Pacific Partnership and ASEAN Economic Community at Foreign Trade University, 18 March 2016, Ha Noi.
 5. 2015 - WTO/UNESCAP, 11th Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Workshop "Impact of trade facilitation and aid for trade”, 21-24/12/2015, Bangkok, Thailand.
 6. 2015 - Vietnam Competition Authority, Capacity building program: “Australian experience with competition law enforcement”, Hai Phong, Vietnam
 7. 2015 - World Bank Group, Training Course: “Financing for Development” by Susan McAdams, Scott White, Julius Gwyer, Marco Scuriatti, Demet Cabbar - with Distinction
 8. 2015 - World Trade Institute, Bern, Switzerland, - STATA - Data Analysis