Trang Giới thiệu chung
 
Trần Thị Hiền1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Trần Thị Hiền

Năm sinh:

1976

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, viên chức

Học vị:

Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

hientt.hsb@vnu.edu.vn; tranhienftu@gmail.com

Điện thoại:

0941421976

2. Quá trình đào tạo:  
  • 25/1/2016-TS-Trường Kinh doanh, ĐH Southampton, -Vương Quốc Anh-Management (Quản trị)-Kinh tế
  • 26/09/2007-Ths-Trường ĐH Ngoại Thương-Việt Nam -Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế-Kinh tế
  • 24/02/1999-Cử nhân-Trường ĐH Ngoại Thương-Việt Nam-Kinh tế Đối ngoại-Kinh tế

 

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

  • 6/2021 - nay-Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế (UEB), ĐH Quốc Gia Hà Nội-Giảng viên
  • 9/2019 – 6/2021-Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐH Quốc Gia Hà Nội-Giảng viên
  • 6/1999 – 8/2019-Trường ĐH Ngoại Thương, Hà Nội (FTU)-Giảng viên

4. Trình độ ngoại ngữ

IELTS 7.0

5. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Quản trị công ty, Quản trị kinh doanh quốc tế, Nguồn nhân lực

6. Công trình đã công bố

6.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

*Sách biên soạn:

- Tran, H.T., Phuong, T. T., Van, H. T. M., McLean, G. N., & Ashwill M.A. (2021). (Ed) Human resource development in Vietnam: Research and practice. Palgrave Macmillan. Springer Nature. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51533-1. ISSN 2661-8435.

- Trần Thị Hiền, Đỗ Ngân Bình, Nguyễn Đức Hoa Cương & Hà Thị Hoa Phượng (2020). Sổ tay hướng dẫn sử dụng bộ công cụ CSR. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân. https://drive.google.com/file/d/1GonJytamOaRKQss6IcU6PGckQQTqSfbS/view. ISBN 978-604-946-900-8.

- Đào Thị Thu Giang, Trần Thị Hiền & Trần Thị Thu Thủy (2018). Tuyển tập các tình huống trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tổ chức. Sách chuyên khảo. Nhà xuất bản Lao động (Đồng chủ biên). ISBN 978-604-59-9405-4.

*Chương sách:

- Tran H.T., Pham B.N.., & Pham T.H.V. (2021) Characteristic descriptions of women on boards of Vietnamese listed companies. In: Tran T.H., Phuong T.T., Van T.M.H., McLean G. & Ashwill M. (eds) Human Resources Development in Vietnam: Research and Practice. Palgrave MacMillan. Springer. https://www.palgrave.com/gp/book/9783030515324. ISSN 2661-8435.

- Ngo C.Q., Tran H.T. (2020) Vietnam. In: Kessedjian C., Cantú Rivera H. (eds) Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Vol 42. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35187-8_21(in French). ISSN 2214-6881.

- Tran, T. H., Nguyen, T.A. & Nguyen, T.B.H. (2018). Corporate social responsibility at Rang Dong company. (in Japanese). The Council on Life-Innovation. ISBN 978-4-87691-038-0.

- To, P.L. & Tran, T. H. (2018). Corporate social responsibility: FPT and FPT Software Japan. (in Japanese). The Council on Life-Innovation. ISBN 978-4-87691-038-0.

- Trần Thị Hiền & Nguyễn Thị Kiều Trang (2018). Trách nhiệm xã hội của tập đoàn All Nippon Airways. Chương sách chuyên khảo “Tuyển tập các tình huống trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tổ chức”. Nhà xuất bản Lao động. ISBN 978-604-59-9405-4.

- Nguyễn Thùy Linh & Trần Thị Hiền (2018). Trách nhiệm xã hội của tập đoàn Tokyo Gas. Chương sách chuyên khảo “Tuyển tập các tình huống trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tổ chức”. Nhà xuất bản Lao động. ISBN 978-604-59-9405-4.

6.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

*Tạp chí ISI/Scopus

- Tran T.H., Pham T.S.H (2021). How does CEO incentive matter for corporate social responsibility disclosure? Evidence from global corporations based in the USA. International Journal of Business Governance and Ethics (ABS2, Scopus Q3) (in press). ISSN 1741-802X.

- Tran T.H. (2021). The link between independent directors and firm’s performance: the moderating role of corporate social responsibility. Corporate Governance: The international journal of business and society, https://doi.org/10.1108/CG-05-2020-0176 (ABS2, ESCI, Scopus Q2). ISSN 1472-0701.

- Pham T.S.H., Tran T.H., (2020). CSR disclosure and firm performance: the mediating role of corporate reputation and the moderating role of CEO integrity. Journal of Business Research Vol. 120, pp. 127-136, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.002 (ABS3, SSCI, IF 4.874, Scimago H Index 195, Scopus Q1). ISSN 0148-2963.

- Pham T.S.H., Tran T.H., (2019). Board and corporate social responsibility disclosure of multinational corporations. Multinational Business Review, Vol. 27 Issue 1, pp.77-98, https://doi.org/10.1108/MBR-11-2017-0084 (ABS2, SSCI, IF 2.216, Scopus Q1). ISSN 1525-383X.

*Tạp chí KH tiếng Anh có phản biện khác

- Tran T.H., Tran T.H. (2021). Sustainability reporting in Vietnam: Evolutionary or revolutionary? A case study of five public companies. Journal of International Economics and Management (Foreign Trade University, Vietnam, open access). ISSN 2615-9856 (in press).

- Tran T.H., Nguyen T.T.H. (2020). CSR motivators of local firms in a developing country: a case study in Quang Ninh province, Vietnam. Journal of International Economics and Management (Foreign Trade University, Vietnam, open access). Vol. 20 No. 3, pp.73-83. https://doi.org/10.38203/jiem.020.3.0017. ISSN 2615-9856.

 

- Tran T.H., (2018). Differences in corporate social responsibility disclosure between Japan and
the USA. Journal of Asian Business and Economic Studies (University of Economics Hochiminh, Vietnam, open access). Vol. 25 Issue: 1, pp.67-85. Emerald publisher. https://doi.org/10.1108/JABES-04-2018-0002. ISSN 2515-964X.

 

* Kỷ yếu hội thảo quốc tế có mã ISSN

- Jeon, M.M., Tran, T.H. & Pham, V. (2019). CSR practices affecting employee perception on building a sustainable community and their attachment to the firm: In the Vietnamese tourism context. The 25th Asia Pacific Tourism Association Conference Proceeding. https://542eeb23-41da-4271-b6de-092494f4fca3.filesusr.com/ugd/e5cd8f_94f570af8c5b4bcda181e129addf59a3.pdf (pp. 60). ISSN 2092-5549.

- Tran, T.H. & Pham, T.S.H. (2018). Costs and benefits of corporate social responsibility disclosure: Evidence from the US. The 78th Academy of Management AoM 2018 Annual Meeting, Chicago, US. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2018.12283abstract. ISSN (print): 0065-0668 | ISSN (online): 2151-6561 (presenter).

*Trình bài nghiên cứu tại các hội thảo khác

- Pham, T.S.H. & Tran, T.H. (2018). Agency problem, CSR disclosure and firm performance. 11th Vietnam Economist Annual Meeting VEAM2018, Hanoi, Vietnam. http://veam.org/the-previous-meetings/workshop2018/conference-papers-2018/ (session chair).

- Tran, T. H. (2017). Managerial drivers in building reputation for corporate social responsibility. Vietnam International Conference in Finance VICIF2017, Hanoi, Vietnam. https://vicif.sciencesconf.org/data/pages/VICIF2017_Proceedings.pdf pp. 8 (session chair).

- Tran, T. H. (2016). Independent directors and corporate social responsibility disclosure in Japan and the US. Vietnam International Conference in Finance VICIF2016, Da Nang, Vietnam. https://vicif.sciencesconf.org/data/pages/VICIF2016_Proceedings.pdf pp. 17.

- Tran, T. H. & Gerhard Kling (2016). Drivers of firm-idiosyncratic resource value: independent directors and corporate social responsibility. The 9th Vietnam Economist Annual Meeting VEAM2016, DEPOCEN and CNRS, Da Nang, Vietnam. http://veam.org/the-previous-meetings/workshop-2016/program-workshop-2016/.

- Tran, T. H. (2014). 5th Financial Markets and Corporate Governance Conference and PhD Symposium, Brisbane, Australia.

- Tran, T. H. (2013). Testing the signal of executive remuneration and corporate social performance. The 6th Vietnam Economist Annual Meeting VEAM2013, DEPOCEN and CNRS, Da Nang, Vietnam. http://veam.org/the-previous-meetings/workshop-2013/workshop-2013/ (session chair).

- Tran, T. H. (2013). Doctoral Workshop at the Academy of Business in Society. Annual Colloquium, Breukelen, the Netherlands.

- Tran, T. H. (2013). Doctoral Workshop at the International Joint Conference on CSR and Corporate Governance, Humboldt University of Berlin and Japan Forum of Business and Society, Tokyo, Japan.

- Tran, T. H. (2012). INTERREG International Conference on Social Responsible Investment, Southampton, UK.

*Tạp chí khoa học tiếng Việt

- Trần Thị Hiền, Ngô Thị Thủy & Nguyễn Hồng Quân (2019). Trải nghiệm, giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng. Tạp chí Kinh tế & Phát triển (số 266 tháng 8/2019). ISSN 1859 0020.

- Trần Thị Hiền, Bùi Thanh Huyền, Huỳnh Thanh Vân & Trịnh Tuấn Anh (2018). Cảm nhận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự gắn kết của nhân viên: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển (số 258 tháng 12/2018). ISSN 1859 0020.

- Trần Thị Hiền (2017). Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) – Sự phát triển của nội hàm và xu hướng nghiên cứu. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 99 tháng 10/2017. ISSN 2615-9856.

- Trần Thị Hiền & Nguyễn Thị Thảo (2017). Xu hướng lựa chọn các bên liên đới về lợi ích trong thực hiện Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Số tháng 10/2017. ISSN 0866 7489.

- Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị Thảo & Phạm Hà Phương (2017). Báo cáo Phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 97/2017. ISSN 2615-9856.

- Trần Thị Hiền (2017). Phương pháp xếp hạng năm 2015-2016 ở các trường đại học trên thế giới và một số suy nghĩ về xếp hạng đại học tại Việt Nam. Tạp chí Giáo dục và Xã hội số 71(132). ISSN 1859 3917.

- Trần Thị Hiền (2006). Những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ để Việt Nam gia nhập WTO. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 20/2006. ISSN 2615-9856.

6.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

*Chủ nhiệm

- Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh (2018-2019). Xây dựng bộ công cụ trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Ninh.

- ASEAN CSR Network Small Grant, Singapore (2017). Project: CSR in local tourism enterprises in Ha Long Bay, Quang Ninh province, Viet Nam.

*Thành viên chính

- CSR research and teaching capacity enhancement for Foreign Trade University. The Council on Life-Innovation (Japan) and Foreign Trade University (Vietnam). 05/2016-05/2020.

- CSR Research Group Development. Foreign Trade University. 06/2017-06/2019.

*Thành viên

- Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh (2018-2019). Nghiên cứu các biện pháp để giảm chi phí logistic ở tỉnh Quảng Ninh.

- Scoping Study: Circular Economy Vietnam. Dutch Ministry of Foreign Affairs, Netherlands Enterprise Agency. 10/2017 -12/2017. https://crem.nl/wp-content/uploads/2017/12/Scoping-study-Circular-Economy-Vietnam_CREM-PfI_May-2018-1.pdf Publication number: RVO-024-1801/RP-INT

7. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

- Trình bài tham luận hội thảo (8/2020). Vai trò của các bên liên quan trong việc đảm bảo trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng rau củ ở Việt Nam. FTU, Hà Nội.

- Trình bài tham luận chính tại hội thảo (5/2019). Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững. FTU, Hà Nội.

- Trình bài tham luận hội thảo (6/2019). Compliance in France and Vietnam: Challenges and Limits. AJCEAI, Vietnam National University, Hà Nội.

- Trình bài tham luận chính tại hội thảo (6/2018). ASEAN CSR Fellowship 2018 - Module 2. ASEAN CSR Network, tại Lãnh sự quán Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len, Tp Hồ Chí Minh.

- Trình bài tham luận hội thảo (11/2017). CSR and FairWild. Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), funded by The Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC), Hà Nội.

- Trình bài tham luận chính tại hội thảo (5/2017). CSR and Combattlement against illegal wildlife consumption. VCCI, funded by TRAFFIC, Hà Nội.

- Trình bài tham luận hội thảo (10/2016). Risk management in logistics and transportation companies. FTU, funded by TRAFFIC, Hà Nội.

- Tổ chức và trình bài tham luận chính tại hội thảo (4/2019). Role of Sustainability Reporting in Achieving UN Sustainable Development Goals in Developing Countries. FTU, Hà Nội.

- Tổ chức và trình bài tham luận chính tại hội thảo (10/2018). CSR Toolkit for Tourism companies in Quang Ninh province. FTU, funded by Quang Ninh Province Government, Tp Hạ Long.

- Tổ chức và trình bài tham luận chính tại hội thảo (10/2017). Corporate Social Responsibility for Sustainable Tourism Business. FTU, funded by ASEAN CSR Network, Tp Hạ Long.

- Tổ chức và trình bài tham luận chính tại hội thảo (3/2017). Risk Management and CSR of Logistics Service Providers in Combattlement against Rhino Horn Trading. FTU, funded by World Wide Fund Vietnam, Hà Nội.

- Tổ chức và trình bài tham luận chính tại hội thảo (5/2016). Research ethics and Code of conduct for researchers. FTU, Hà Nội.

- Kinh nghiệm phản biện tạp chí/ hội thảo khoa học.

Journal of Business Research (ABS3, IF 4.87, SSCI/Scopus Q1, 2020, 2021)

Social Responsibility Journal (Scopus Q2, 2021)

Review of Financial Economics (Scopus Q3, ESCI, 2021)

Corporate Governance: The International Journal of Business and Society (ABS2, ESCI, Scopus Q2, 2021)

Multinational Business Review (ABS2, SSCI/Scopus Q1, 2020)

Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (ABS1, ESCI/Scopus Q2, 2020)

Academy of Management Annual Meeting, conference submissions (2018)

Corporate Governance: An International Review (ABS3, SSCI/Scopus Q1, 2016)

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại (2017, 2018, 2019); Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trường ĐH Ngoại Thương (2020, 2021); Journal of International Economics and Management, Foreign Trade University (2020)

8. Giải thưởng về khoa học công nghệ:

- Giấy chứng nhận đã hướng dẫn sinh viên có đề tài đoạt Giải Ba giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và khen thưởng của Trường Đại học Ngoại Thương ký ngày 14/11/2018.

- Giấy chứng nhận đã hướng dẫn sinh viên có đề tài đoạt Giải Khuyến Khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Khen thưởng của Trường Đại học Ngoại Thương ký ngày 16/01/2018.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN