Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Hương Lan1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Năm sinh:

13/08/1974

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

lannth@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0913.24.8998

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 1991-1995: Đại học Tổng hợp Hà Nội (Đại học)
 • 2004-2007:Đại học Quốc gia Hà Nội (Thạc sĩ)
 • 2008-2015:Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Tiến sĩ)

3. Quá trình công tác:

 • 10/4/2019 – Nay: Đại học Quốc gia Hà Nội - Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Bộ môn Quản lý Kinh tế
 • Từ 08/2018 - 04/2019: Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Quốc tế, Bộ môn Khoa học Xã hội và Kinh tế, Quản lý
 • Từ 09/2011 - 8/2018: Trường Đại học Đại Nam - Phó Trưởng Khoa Phụ trách, Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • Từ 04/2010 - 12/2017: Trường Đại học Hải Dương-Giảng viên, tư vấn về NCKH, sau đại học
 • Từ 06/2007 - 08/2011: Công ty Tài chính Bưu Điện (trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) - Trưởng Phòng, Phòng Đầu tư Tài chính, Công ty Tài chính Bưu Điện - Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Công trình Viễn thông
 • Từ 05/2006 - 05/2007: Viện Kinh tế Bưu Điện -Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Thị trường
 • Từ 01/2004 - 05/2006: Viện Kinh tế Bưu Điện-Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Thị trường
 • Từ 08/1997 - 12/2003: Viện Kinh tế Bưu Điện (trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) - Nghiên cứu viên, chuyên viên tổng hợp, chuyên viên quản lý nghiên cứu, thư ký hội đồng khoa học
 • Từ 10/1995 - 07/1997: Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật - Trợ lý thương mại

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản lý kinh tế, chính sách kinh tế - xã hội
 • Kinh tế chính trị
 • Xoá đói giảm nghèo
 • Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Các tổ chức tài chính trung gian trên thị trường tài chính (công ty tài chính, ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán…)
 • Thị trường khoa học và công nghệ, thị trường dịch vụ bưu chính và viễn thông

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo: 

 1. Kỹ thuật truyền dẫn (Sách dịch) - 2000 - NXB Bưu điện - Chủ trì (Biên dịch)

5.2. Các bài viết:

a) Các bài báo, báo cáo khoa học quốc tế

 1.  Hoai Nguyen Thi Thu, Lan Nguyen Thi Huong, “Impact of Covid-19 pandemic in countries and some policy recommendations for Vietnam”, International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS), E-ISSN: 2469-6501 VOL: 6, ISSUE: 4 April/2020, DOI: 10.33642/ijbass.v6n4p5
 2. Thi Thu Hoai Nguyen, Thi Thuy Hang Pham, Trong Thuy Than, Thi Kim Lien Tran and Thi Huong Lan Nguyen,The role of corporate social responsibilities in tourism and hospitality: The case of Vietnam”, Growing Science, Canada, (2089-2098), DOI: 10.5267/j.msl.2020.2.002. Tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu SCORPUS của Elsevier (Q2).
 3. Nguyen Thi Huong Lan, “Risks from M&A between Commercial Banks and Financial Companies in Vietnam”, Annual Vietnam Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 2016, Hanoi, Vietnam.
 4. Nguyen Thi Huong Lan, “Improving the policy of using R&D human resources”,R&D human resources”, 2004, Asian info-Communications Council 30, Conference, Kualalumper, Malaysia.
 5. Nguyen Thi Huong Lan, “Enhancing access to Posts and Telecommunications infrastructure in Vietnam”, 2003, Asian info-Communications Council 28 Conference, Manila, Philippines.
 6. Nguyen Thi Huong Lan, “To enhance VNPT’s competitiveness in the transition period”, 2001, Asian info-Communications Council 25 Conference, Shanghai, China.
 7. Dang Minh Quynh and Nguyen Thi Huong Lan, “Marketing activities of Vietnam Posts and Telecommunications Corporation - Facts and Proposals”, 1999, Asian info-Communications Council 25 Conference, Hanoi, Vietnam.

b) Các bài báo khoa học trong nước (tạp chí có mã số ISSN)

 1. Nguyen Thi Huong Lan (Vol. 3, Issue 4/2020), “Enhancing skills of civil servants to adapt to the requirements of digital government and economy in Vienam”, Review of Finance, Unit of Ministry of Finance.
 2. Nguyen Thi Huong Lan, Management solutions for consumer credit business activities in Vietnam market”, Vol.1, 2020, Review of Finance, Unit of Ministry of Finance. ISSN: 2615-8973
 3. Nguyen Thi Huong Lan, “Enhancing responsibility and innovating the operation of the Supervisory Board in joint stock companies”, Riview of Finance, Vol. 2, Issue 1+2/2019. ISSN: 2615-8973
 4. Nguyễn Thị Hương Lan (Số 1, Tháng 5/2016), “Hoàn thiện cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính”, Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính. ISSN: 2615-8973
 5. Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Bích Thảo (Số 1, Tháng 6/2016), “Sáp nhập doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh và hội nhập”, Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính. ISSN: 2615-8973
 6. Nguyễn Thị Hương Lan (số 18, tháng 9/2015), “Cách khắc phục điểm yếu của công ty tài chính có vốn góp từ tập đoàn, tổng công ty nhà nước”, Tạp chí Dự báo và Kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ISSN: 0866-7120
 7. Nguyễn Thị Hương Lan (số 09 (146) - 2015), “Cơ hội và thách thức đối với kinh doanh tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính. ISSN: 1859-4093
 8. Nguyễn Thị Hương Lan (số chuyên đề tháng 6/2015),“Sinh viên đầu tư chứng khoán: Học đi đôi với hành", Tạp chí Dự báo và Kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ISSN: 0866-7120
 9. Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thu Trang (số 6 (118) - 2015), “Thực trạng phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. ISSN: 1859-0519
 10. Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thu Trang (số 143, 2015), “Bàn về vấn đề nâng cao năng lực tài chính đối với Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam”, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. ISSN: 1859-1914
 11. Nguyễn Thị Hương Lan (số 16, tháng 8/2008),“Hoạt động của các công ty tài chính trong năm 2008: Chưa hết khó khăn”, Tạp chí Dự báo và Kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ISSN: 0866-7120
 12. Tác giả của nhiều bài viết khác trên các báo, ấn phẩm Ngành Bưu điện (Báo Bưu điện Việt Nam, Nghiên cứu Kinh tế và Kỹ thuật Bưu điện...) và Kỷ yếu Hội nghị Khoa học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Đại Nam.

c) Các báo cáo khoa học trong nước (kỷ yếu hội thảo các cấp)

 1. Nguyễn Thị Hương Lan, “Thực trạng kinh doanh của khối công ty tài chính cổ phần có vốn góp của các tập đoàn/tổng công ty ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 4/2016.
 2. Nguyễn Thị Hương Lan, “Đổi mới giảng dạy song hành với đổi mới nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Đại Nam, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cấp Bộ “Đổi mới giảng dạy theo định hướng năng lực người học”, 5/2015, Trường Đại học Đại Nam chủ trì.
 3. Nguyễn Thị Hương Lan, “Nâng cao chất lượng cổ phiếu niêm yết của Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cấp Bộ “Giải nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quá trình tài cơ cấu”, 10/2012, Trường Đại học Đại Nam chủ trì.
 4. Nguyễn Thị Hương Lan, “Giải pháp tăng vốn đối với các công ty chứng khoán”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Đại Nam, 2014.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Đề tài cấp Nhà nước: “Cơ sở khoa học cho việc định hướng chính sách và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”, chủ trì TS. Lê Xuân Bá, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.,Chủ trì đề tài nhánh: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với lĩnh vực Bưu chính Viễn thông của Việt Nam,2002
 2. Đề tài cấp Bộ (Bộ Bưu chính Viễn thông): “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp và chính sách nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã trên toàn quốc”,Chủ trì,2003
 3. Dự án khoa học và công nghệ: “Cải thiện điều kiện tiếp cận cơ sở hạ tầng đối với người nghèo”, Dự án hợp tác giữa JBIC (Nhật Bản), Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.,Tham gia chính nhóm nghiên cứu về cơ sở hạ tầng ngành bưu chính, viễn thông Việt Nam,2003
 4. Đề tài cấp Tập đoàn (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam): “Xây dựng phương án tổ chức và phát triển kinh doanh dịch vụ bưu phẩm quảng cáo của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam”,Chủ trì,2006
 5. Đề tài cấp Tập đoàn (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam): “Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết đối với dịch vụ điện thoại di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”,Chủ trì,2005
 6. Đề tài cấp Tập đoàn (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam): “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ của VNPT trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế”,Chủ trì,2004
 7. Đề tài cấp Tập đoàn (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam): “Nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ kinh doanh của các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã”,Chủ trì,2001
 8. Đề tài cấp Tập đoàn (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam): “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam”,Chủ trì,2000
 9. Đề tài cấp Trường (Trường Đại học Đại Nam): “Giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam hiện nay”,Chủ trì, 2016
 10. Thực hiện nghiên cứu chuyên đề “Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cơ cấu lại đầu tư công và các tổ chức tín dụng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030” trong khuôn khổ nghiên cứu “Cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030" do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức tài trợ tại Hà Nội.,Thực hiện chuyên đề,2020
 11. Nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khác (tại Viện Kinh tế Bưu điện, Tập đoàn BCVT Việt Nam).,Tham gia,Các năm

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH: Không