Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Phương Linh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương Linh

 

 

Năm sinh:

1992

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

phuonglinhnt@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-24) 3754 7506 /ext.407

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Qúa trình đào tạo:

 • 2014: Cử nhân, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Thủy Lợi
 • 2016: Thạc sĩ, Chuyên ngành Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Đại học Westminster
 • 2018 - nay: Nghiên cứu sinh, Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Qúa trình công tác:

 • 2014 - 2015: Chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội.
 • 2016 - nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/ giảng dạy chính:

 • Kinh doanh Quốc tế
 • Quản trị Quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia
 • Chuỗi giá trị toàn cầu

5. Công trình đã công bố:

 1. Nguyễn Thị Phương Linh (2017), Phân tích sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành cà phê Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 07/2017.
 2. Nguyễn Thị Phương Linh (2018), Tổng quan một số vấn đề lý luận cơ bản về hệ sinh thái khởi nghiệp, Hội thảo Quốc tế “Thu hút vốn đầu tư thiên thần nước ngoài vào phát triển Startup nước chủ nhà: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”
 3. Nguyễn Thị Phương Linh (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của thiên thần kinh doanh vào phát triển startup tại Israel, Hội thảo Quốc tế “Thu hút vốn đầu tư thiên thần nước ngoài vào phát triển Startup nước chủ nhà: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”
 4. Nguyễn Thị Phương Linh (2018), Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của thiên thần kinh doanh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, tập 35, số 4 (2019).
 5. Nguyễn Thị Phương Linh (2019), Tác động của FDI tới nước tiếp nhận đầu tư trường hợp của Việt Nam, Hội thảo Quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh (ICYREB 2019) (ISBN: 978-604-974-282-8).
 6. Nguyễn Thị Phương Linh (2019), Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ Trung tới thương mại toàn cầu và Việt Nam, Hội thảo Quốc tế “The Dynamics of International Trade and Global Supply chains” (ISBN: 978-604-67-1512-2)

6. Các khóa đào tạo ngắn hạn đã tham gia:

 • 2017 - Nghiệp vụ sư phạm, ĐHQGHN
 • 2018 - Đổi mới sáng tạo, ĐHQGHN
 • 2020 - Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.