Trang Giới thiệu chung
 
Trịnh Thị Thu Hằng1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Trịnh Thị Thu Hằng

Năm sinh:

1985

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

hangtrinh@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0901282828

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo
 • 2004 - 2008: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2009 - 2012: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân - Viện Khoa học xã hội Hà Lan
 • 2014 - 2018: Nghiên cứu sinh tại Đại học Ngoại Thương

3. Quá trình công tác

 • T8/2018 - nay: Giảng viên, Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2009-T7/2018: Giảng viên, Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế - Quản lý, Đại học Thăng Long
 • 2008 - 2009: Trợ giảng, Khoa Tin học Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế vi mô,
 • Kinh tế vĩ mô,
 • Kinh tế quốc tế,
 • Kinh tế phát triển,
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. “Hội tụ năng suất, hiệu quả và hội tụ thu nhập theo vùng”, NXB Khoa học và kỹ thuật, ISBN 9786046704881, Thành viên nhóm tác giả, 2015.
 2. “Measuring scale efficiency of food industry in Vietnam period 2004-2008”, Lambert Academic Publishing ISBN 978-3-330-09068-2, Tác giả, 2017.

5.2. Các bài viết

 1. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, 2013, “Đo lường hiệu quả qui mô ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam giai đoạn 2007 – 2011”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số đặc biệt tháng 3 -2013, tr 132.
 2. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, Nguyễn Thị Bất, 2014, “Mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động và quy mô các chi nhánh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển số 207 tháng 9/2014.
 3. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, Nguyễn Như Dân, 2014, “Xác định hiệu quả qui mô các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển số 201 tháng 3/2014 .
 4. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, 2013, “Rủi ro hoạt động trong quản trị rủi ro ngân hàng”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán, Học viện Tài chính, số 4 (117) 2013, tr 40.
 5. Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Nga, 2013, “Cán cân vãng lai của Việt Nam trong bối cảnh suy thoái nền kinh tế toàn cầu giai đoạn 2000 – 2013”, Kỷ yếu khoa học, ĐH Thăng Long 2013.
 6. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, 2014, “Factors that effect to farm households’ access to formal credit: the case of Vietnam”, Kỷ yếu khoa học, ĐH Thăng Long.
 7. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, 2016, “Tác động của FTA đến hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 02(151) 2016 ISSN:1859-4093.
 8. Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Phương, Đỗ Trường Sơn, Nguyễn Thị Thúy, 2015, “Tác động của FDI đến đầu ra và năng suất ngành da giày Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu á – Thái Bình Dương, số tháng 8 năm 2015.
 9. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, Đặng Bích Ngọc, 2015, “Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của các hộ nông dân Việt Nam”; Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Tài chính định lượng và các vấn đề liên quan – ĐH Tài chính – Marketing – TPHCM.
 10. Trịnh Thị Thu Hằng, Phạm Văn Vinh, Ngô Khánh Huyền, 2015, “Hội tụ năng suất các doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam năm 2000 – 2012”, ĐH Tài chính – Marketing – TPHCM.
 11. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, 2013, “Measuring return on scale of Vietnamese food processing companies”, Hội thảo khoa học quốc tế: Enterprise challenges: improving SME competitiveness, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa – Hà Nội.
 12. Trịnh Thị Thu Hằng, Ngô Khánh Huyền, Nguyễn Như Dân, 2013, “Measuring efficiency operation of Vietnam bank for Agriculture & Rural development branches”, Hội thảo khoa học quốc tế: Intergration: achievements and emerging issues, Đại học Thương mại.
 13. Trịnh Thị Thu Hằng, 2015, “Measuring scale efficiency of food industry in Vietnam”, The IRES International conference, Melbourne, Australia.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Trịnh Thị Thu Hằng, 2012, “Đo lường hiệu quả quy mô ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam giai đoạn 2007-2011” , Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường, Đại học Thăng Long.
 2. Trịnh Thị Thu Hằng, 2013, “Đo lường hiệu quả hoạt động các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường, Đại học Thăng Long.
 3. Trịnh Thị Thu Hằng, 2014, “Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động và quy mô các chi nhánh của ngân hàng Agribank Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường, Đại học Thăng Long.
 4. Trịnh Thị Thu Hằng, 2015, “Nghiên cứu về xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ”, Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường, Đại học Thăng Long.
 5. Trịnh Thị Thu Hằng, 2016, “Tác động của FTA đến hoạt động xuất khẩu nông sản”, Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường, Đại học Thăng Long.